Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
551 9.7.2019 03:32 - 07:02
Buss 551 Westendinasema - Herttoniemi(M) kl. 05:32 är inställd.
S
724 8.7.2019 20:13 - 23:43
Buss 724 Rautatientori - Päiväkumpu kl. 22:13 är inställd.
S
4 8.7.2019 19:30 - 20:00
Spårvägslinje 4 på undantagsrutt - körs via Alexandersgatan - Snellmansgatan - Elisabetsgatan - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Orsak: Publikt evenemang. Beräknad tid: 19:30 - 20:00
S
7 8.7.2019 19:30 - 20:00
Spårvägslinje 7 på undantagsrutt Hagnäs-Kajsaniemi-Järnvägsstationen - körs inte via Snellmansgatan och Alexandersgatan. Orsak: Publikt evenemang. Beräknad tid: 19.30-20
S
4S 8.7.2019 19:30 - 20:00
Spårvägslinje 4 på undantagsrutt - körs via Alexandersgatan - Snellmansgatan - Elisabetsgatan - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Orsak: Publikt evenemang. Beräknad tid: 19:30 - 20:00
S
2 8.7.2019 19:30 - 20:00
Spårvagnar: 2. Eventuellt försenas. Orsak: Publikt evenemang. Beräknad tid: 19:30 - 20:00. Plats: Alexandersgatan
S
I 8.7.2019 17:28 - 19:00
Tåg: I. Försenas 5-20min. Tidigare orsak: Tekniskt fel. Beräknad tid: 17:28 - 19:00. Plats: Böle
S
I 8.7.2019 17:20 - 18:59
Tågtrafik ätergår till det normala. Förseningar möjlig. Orsak: Tekniskt fel. Beräknad tid: 17:20 - 19:00 Plats: Böle
S
Z 8.7.2019 17:20 - 18:59
Tågtrafik ätergår till det normala. Förseningar möjlig. Orsak: Tekniskt fel. Beräknad tid: 17:20 - 19:00 Plats: Böle
S
R 8.7.2019 17:20 - 18:59
Tågtrafik ätergår till det normala. Förseningar möjlig. Orsak: Tekniskt fel. Beräknad tid: 17:20 - 19:00 Plats: Böle

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor