Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 31.12.2018 15:18 - 16:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 31.12.2018 15:17 - 16:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
63 31.12.2018 15:16 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 31.12.2018 15:16 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 31.12.2018 14:26 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
69 31.12.2018 14:26 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 31.12.2018 13:55 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 31.12.2018 13:40 - 14:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 13:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
811 31.12.2018 12:06 - 13:02
Närbusslinje 811 från Råby, kl. 12:02 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
243 235 565 213 566 31.12.2018 11:46 - 19:30
Regiontrafik, linjerna: 213, 243, 565, 566 och 235, Möjliga förseningar . Orsak: publikevenemang. Plats: Esbo centrum (Kyrkogatan). Beräknad tid: 16:30 - 19:30.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor