Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 18.12.2018 15:24 - 17:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:02 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 18.12.2018 15:17 - 16:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 18.12.2018 15:06 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 18.12.2018 15:06 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
59 18.12.2018 14:42 - 15:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 14:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
544 18.12.2018 14:25 - 15:41
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 14:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
624 18.12.2018 14:09 - 15:25
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Lövkulla, kl. 14:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 18.12.2018 11:32 - 12:00
Spårvägslinje 1, möjliga förseningar. Orsak: tidigare störning. Plats: Pohjolankatu. Beräknad tid: 11:28 - 12:00.
S
1 18.12.2018 11:28 - 12:00
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Simcenter - Böle station - Simcenter - körs inte till Kottby. Orsak: hinder på spåren. Plats: Pohjolankatu. Beräknad tid: 11:27 - 12:00.
S
313 18.12.2018 09:59 - 16:00
Närbusslinje 313, undantagsrutt i Gruvsta, körs ej via Gruvstavägen på byggnadsarbeteområde. Orsak: gatan avstängd . Beräknad tid: 09:40 - 16:00.

Sidor

Sidor

Sidor