Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
93 31.12.2018 18:07 - 19:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 93 från Landbo, kl. 18:20 inställd. Orsak: olycka.
S
93K 31.12.2018 18:07 - 19:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Östra Centrum(M), kl. 18:50 inställd. Orsak: olycka.
S
93 31.12.2018 18:07 - 20:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 93 från Landbo, kl. 19:18 inställd. Orsak: olycka.
S
97V 31.12.2018 18:07 - 20:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 19:45 inställd. Orsak: olycka.
S
83 31.12.2018 17:33 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 17:35 inställd. Orsak: olycka.
S
83 31.12.2018 17:33 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Hertonäs (M), kl. 17:30 inställd. Orsak: olycka.
S
84 31.12.2018 17:20 - 18:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 17:24 inställd. Orsak: olycka.
S
66 31.12.2018 17:06 - 18:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Järnvägstorget, kl. 17:06 inställd. Orsak: olycka.
S
65 31.12.2018 17:05 - 18:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 17:02 inställd. Orsak: olycka.
S
332 31.12.2018 16:30 - 17:43
Regiontrafik, linje 332 från Elielplatsen, kl. 16:43 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor