Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
587 16.5.2018 14:17 - 15:02
Vanda lokaltrafik, linje 587, undantagsrutt. Hållplatserna mellan Vaktvägen och Sexbrovägen traffikeras inte. Orsak: olycka. Beräknad tid: 14:02-15:02.
S
32 16.5.2018 13:55 - 15:14
Närbusslinje 32 från Munkshöjden, kl. 14:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
213 16.5.2018 13:54 - 14:45
Regiontrafik, linje 213 från Köklax, kl. 13:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66 16.5.2018 13:39 - 14:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Järnvägstorget, kl. 13:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
560 16.5.2018 12:50 - 13:48
Regiontrafik, linje 560 från Rastböle, kl. 12:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 16.5.2018 09:34 - 10:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 09:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M1 16.5.2018 09:21 - 13:00
Metro M1 mot Mattby , Enskild avgång inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:59 - 13:00.
S
M1 16.5.2018 09:18 - 13:00
Metro M1 mot Nordsjö , Enskild avgång inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:00 - 13:00.
S
4 5 10 8 16.5.2018 08:22 - 12:00
Spårvägslinjerna: 4, 8, 10 och 5, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:10 - 12:00.
S
86 16.5.2018 08:15 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 08:14 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor