Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 17.12.2018 15:56 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:08 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 17.12.2018 15:54 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 17.12.2018 15:52 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 16:10 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 17.12.2018 15:26 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 17.12.2018 15:13 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 17.12.2018 15:11 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
94A 17.12.2018 14:49 - 15:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 14:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94A 17.12.2018 14:49 - 15:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Hemgårdsvägen, kl. 14:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 17.12.2018 14:39 - 15:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 17.12.2018 14:34 - 15:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 14:39 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor