Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I P 12.5.2018 16:01 - 17:00
Närtågen: I mot flygplatsen och Helsingfors och P mot flygplatsen och Helsingfors , försenas. Orsak: ett teknisk fel i tåget. Beräknad tid: 15:50 - 17:00.
S
P 12.5.2018 15:56 - 17:08
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:08 inställd.
S
98 12.5.2018 15:54 - 16:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 15:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
98 12.5.2018 15:54 - 16:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 15:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 12.5.2018 07:01 - 07:44
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 06:44 inställd.
S
9 7 12.5.2018 04:30 - 15.5.2018 01:30
Spårvagnarna 7 och 9 kör via Bulevarden 12.-14.5. Kampen trafikeras inte. Orsak: banarbeten på Gräsviksgatan.
S
9 7 12.5.2018 04:30 - 15.5.2018 01:30
Spårvagnarna 7 och 9 kör via Bulevarden 12.-14.5. Kampen trafikeras inte. Orsak: banarbeten på Gräsviksgatan.
S
236 11.5.2018 18:46 - 20:00
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Serena, kl. 19:00 inställd. Orsak: olycka.
S
335B 11.5.2018 16:45 - 17:35
Vanda lokaltrafik, linje 335B från Myrbacka, kl. 16:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39B 11.5.2018 15:32 - 16:23
Regiontrafik, linje 39B från Kampen, kl. 15:23 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor