Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M2 9.3.2018 16:24 - 17:02
S
36 9.3.2018 16:12 - 18:00
Närbusslinje 36 fråm Kånala, kl. 17:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
36 9.3.2018 16:12 - 19:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 18:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
51 9.3.2018 16:08 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 16:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
61T 9.3.2018 15:56 - 16:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 61T från Järnvägsstationen, kl. 15:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 9.3.2018 15:34 - 16:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
506 9.3.2018 15:29 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Mejlans, kl. 15:22 inställd. Orsak: olycka.
S
611 9.3.2018 15:24 - 16:38
Regiontrafik, linje 611 från Järnvägstorget, kl. 15:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7 9.3.2018 15:01 - 15:40
Spårvägslinje 7, undantagsrutt. På undantagsrutt. Orsak: olycka. Plats: Vallila. Beräknad tid: 14:57 - 15:40.
S
1 9.3.2018 14:59 - 15:40
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Mellan Hattulavägen och Idrottshuset via Sturegatan, körs inte via Sörnäs. Orsak: olycka. Plats: Vallila. Beräknad tid: 14:56 - 15:40.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor