Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 29.7.2018 09:31 - 11:26
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 10:56 inställd.
S
A 29.7.2018 09:01 - 10:33
Närtåget A mot Alberga, kl. 10:03 inställd.
S
A 29.7.2018 09:01 - 10:56
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 10:26 inställd.
S
A 28.7.2018 19:15 - 29.7.2018 23:59
Alla A-tåg har avbrutits. Orsak: Fel på järnvägssystemet. Ersättningsbussanslutningar 217, 218, 235 och 550. Beräknad tid: 16:26 - 29.07.2018 23:59.
S
3 1 28.7.2018 16:44 - 17:15
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby och 3 mot Mejlans, möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Laivurinkatu. Beräknad tid: 16:42 - 17:15.
S
A 28.7.2018 16:36 - 22:56
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 22:26 inställd.
S
A 28.7.2018 16:36 - 21:03
Närtåget A mot Alberga, kl. 20:33 inställd.
S
A 28.7.2018 16:36 - 21:26
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 20:56 inställd.
S
A 28.7.2018 16:36 - 21:33
Närtåget A mot Alberga, kl. 21:03 inställd.
S
A 28.7.2018 16:36 - 21:56
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 21:26 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor