Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
R T 4.2.2019 23:30 - 5.2.2019 05:00
Närtåg R kl. 0.40 och T kl. 1.51 från Helsingfors bara till Kervo. Från Kervo buss 969X kl. 1.05 och kl. 2.33. via mellanstationer till Riihimäki. T-tåg från Riihimäki kl.2.56 avgår från Kervo. Ersättande buss 969X kl. 2.42 via mellanstationer (Jokela kl. 3.15) till Kervö, N-tåg kl 4.05 Kervo-Helsingfors
S
I P N 4.2.2019 22:00 - 23:58
Närtågen: N, I och P, möjliga förseningar 5-10 min. Orsak: banarbeten. Plats: Åggelby-Dickursby. Beräknad tid: 22:00 - 23:58.
S
N 4.2.2019 21:15 - 22:40
Närtåg N från Helsingfors kl 21:58 och kl 22:21; stannar inte mellan Åggelby-Dickursby. I-tåg stannar vanligt på mellanliggande stationer. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 21:58 - 22:40.
S
14 4.2.2019 20:41 - 21:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 20:21 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 7 4.2.2019 19:29 - 20:15
Spårvägslinjerna: 9 mot Busholmen och 7 mot Västra terminalen , undantagsrutt. Järnvägsstationen-Bulevarden-Uppropskontoret - Körs inte via Kampen. Orsak: felparkerad bil. Plats: Länsilinkki. Beräknad tid: 19:27 - 20:15.
S
203N 4.2.2019 19:28 - 20:12
Esbo lokaltrafik, linje 203N från Nybacka, kl. 19:12 inställd. Orsak: olycka.
S
1 4.2.2019 18:08 - 18:30
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Till Sandudd - körs inte via Fredriksgatan och Styrmansgatan. Orsak: felparkerad bil. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 18:05 - 18:30.
S
531 4.2.2019 18:08 - 19:09
Esbo lokaltrafik, linje 531 från Distby, kl. 18:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
349 349B 4.2.2019 18:05 - 18:30
Esbo lokaltrafik, linjerna: 349 och 349B, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Hännikäinen. Beräknad tid: 18:01 - 18:30.
S
246 4.2.2019 17:59 - 20:57
Esbo lokaltrafik, linje 246 från Esbo centrum, kl. 19:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor