Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 14.3.2019 15:39 - 16:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 15:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94A 14.3.2019 14:41 - 15:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 14:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
311 14.3.2019 12:58 - 13:41
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 12:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
533 549 14.3.2019 12:15 - 13:30
Esbo lokaltrafik, linjerna: 533 och 549, Möjliga förseningar . Orsak: olycka.
S
549 14.3.2019 10:12 - 11:05
Esbo lokaltrafik, linje 549 från Hagalund, kl. 10:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
P 14.3.2019 10:06 - 11:08
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 10:08 inställd.
S
I 14.3.2019 09:48 - 10:30
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors , försenas. Orsak: fel i järnvägssystemet.
S
63 14.3.2019 07:48 - 09:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 08:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
65 14.3.2019 07:47 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 07:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 14.3.2019 07:30 - 08:44
Regiontrafik, linje 611 från Dickursby, kl. 07:44 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor