Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
98 13.2.2019 19:01 - 19:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 18:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
98 13.2.2019 19:01 - 19:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 18:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 13.2.2019 18:06 - 19:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 18:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
104 13.2.2019 16:35 - 17:41
Esbo lokaltrafik, linje 104 från Gäddvik, kl. 16:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
104 13.2.2019 16:35 - 18:01
Esbo lokaltrafik, linje 104 från Drumsö, kl. 17:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
104 13.2.2019 16:32 - 17:21
Esbo lokaltrafik, linje 104 från Drumsö, kl. 16:21 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Z 13.2.2019 16:31 - 19:20
Närtåget Z mot Helsingfors, kl. 18:20 inställd.
S
533 13.2.2019 15:55 - 16:55
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Träskän, kl. 15:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
978Z 13.2.2019 15:52 - 17:18
Kervo lokaltrafik, linje 978Z från Sampola, kl. 16:18 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
82 13.2.2019 15:15 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 15:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor