Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
533 13.2.2019 15:55 - 16:55
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Träskän, kl. 15:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
978Z 13.2.2019 15:52 - 17:18
Kervo lokaltrafik, linje 978Z från Sampola, kl. 16:18 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
82 13.2.2019 15:15 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 15:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
633 13.2.2019 15:07 - 16:20
Regiontrafik, linje 633 från Kervo, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
3 2 13.2.2019 14:59 - 15:25
Spårvägslinjerna: 2 mot Olympiaterminalen och 3 mot Mejlans, undantag möjliga. Orsak: felparkerad bil. Plats: Eiran sairaala. Beräknad tid: 14:57 - 15:25.
S
719 13.2.2019 13:48 - 14:57
Vanda lokaltrafik, linje 719 från Håkansböle, kl. 13:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
719K 13.2.2019 13:46 - 14:32
Vanda lokaltrafik, linje 719K från Håkansböle, kl. 13:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 13.2.2019 12:11 - 13:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 12:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
246K 13.2.2019 10:25 - 11:44
Esbo lokaltrafik, linje 246K från Esbo centrum, kl. 10:44 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
246K 13.2.2019 10:25 - 12:15
Esbo lokaltrafik, linje 246K från Röylä, kl. 11:15 inställd. Orsak: gatan avstängd.

Sidor

Sidor