Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 30.1.2019 14:35 - 15:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 14:50 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
98 30.1.2019 14:31 - 15:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 14:43 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
98 30.1.2019 14:31 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 14:55 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
9 30.1.2019 14:21 - 14:40
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Pasila. Beräknad tid: 14:19 - 14:40.
S
92 30.1.2019 14:16 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 14:20 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
89 30.1.2019 13:53 - 14:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 13:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
89 30.1.2019 13:53 - 14:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 13:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
89 30.1.2019 13:53 - 14:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 13:58 inställd. Orsak: olycka.
S
89 30.1.2019 13:53 - 15:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 14:10 inställd. Orsak: olycka.
S
88 30.1.2019 13:53 - 15:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 14:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor