Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 29.1.2019 14:01 - 19:01
Närtåg K, glesare turer efter klo 15. Var 20:e minut. Orsak: väderförhållandena . Plats: Stambanan. Beräknad tid: 15:01 - 19:01.
S
69 29.1.2019 13:59 - 15:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 14:26 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
542 29.1.2019 13:43 - 14:37
Esbo lokaltrafik, linje 542 från Jorv, kl. 13:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 29.1.2019 13:34 - 14:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
K 29.1.2019 13:11 - 19:11
Närtåget K mot Kervo, kl. 18:11 inställd.
S
K 29.1.2019 13:11 - 19:31
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:31 inställd.
S
K 29.1.2019 13:11 - 19:51
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:51 inställd.
S
K 29.1.2019 13:06 - 19:11
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:11 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 19:14
Närtåget A mot Alberga, kl. 18:14 inställd.
S
A 29.1.2019 13:06 - 16:37
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:37 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor