Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
616 638 621 615 633 617 622 632 623 611 640 611B 635 614 623B 27.1.2017 18:41 - 19:20
Regiontrafik, linjerna: 611, 615, 623, 633, 632, 635, 638, 640, 611B, 614, 616, 621, 622, 623B och 617, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Backasgatan. Beräknad tid: 18:25 - 19:20.
S
64 65 67 72 51 66 27.1.2017 18:38 - 19:20
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 51, 64, 66, 67, 72 och 65, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Backasgatan. Beräknad tid: 18:25 - 19:20.
S
147 27.1.2017 17:05 - 18:05
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 17:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
311 27.1.2017 16:39 - 17:32
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Tavastby, kl. 16:32 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
67 27.1.2017 16:29 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
587 27.1.2017 16:27 - 17:34
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
224 27.1.2017 14:45 - 15:40
Esbo lokaltrafik, linje 224 från Alberga, kl. 14:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
224 27.1.2017 14:45 - 16:30
Esbo lokaltrafik, linje 224 från Domsby, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122 27.1.2017 13:15 - 14:15
Regiontrafik, linje 122 från Frisansplatsen, kl. 13:15 inställd. Orsak: olycka.
S
562 27.1.2017 11:52 - 12:40
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 11:40 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor