Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
58 7X 23 58B 59 50 3.8.2017 16:14 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 23 från Järnvägstorget, 58 från Östra centrum (M), 58B från Östra centrum (M), 59 från Hertonäs (M), 50 från Hertonäs (M) och 7X från Böle , försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Böle bron. Beräknad tid: 15:00 - 18:00.
S
551 3.8.2017 16:13 - 18:00
Regiontrafik, linje 551, försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Böle bron. Beräknad tid: 15:00 - 18:00.
S
147 3.8.2017 16:02 - 16:53
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 15:53 inställd. Orsak: olycka.
S
96 3.8.2017 15:29 - 16:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Porslaxvägen, kl. 15:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
90 3.8.2017 15:29 - 16:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 90 från Nordsjö(M), kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
109 3.8.2017 15:26 - 16:17
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 15:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
109 3.8.2017 13:52 - 14:48
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 13:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 3.8.2017 10:58 - 11:30
Spårvägslinje 8, undantagsrutt. Trafikeras Apollogatan - Runebergsgatan - Arkadiagatan - Mannerheimvägen - Trekanten och tillbaka samma rutt. Mechelingatan och Sundholmen trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Marian sairaala. Beräknad tid: 10:56 - 11:30.
S
7B 8 6 3.8.2017 10:03 - 10:20
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia, 7B mot Böle och 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Karlsgatan - Idrottshuset - Sturegatan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 10:01 - 10:20.
S
554 3.8.2017 09:11 - 09:53
Regiontrafik, linje 554 från Östra Centrum, kl. 08:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor