Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
14 14.9.2017 08:10 - 08:53
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Hagalund, kl. 07:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 14.9.2017 07:24 - 08:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 07:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
552 13.9.2017 17:54 - 20:52
Regiontrafik, linje 552 från Otnäs, kl. 19:52 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
102 13.9.2017 17:45 - 18:42
Regiontrafik, linje 102 från Otnäs, kl. 17:42 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
552 13.9.2017 17:10 - 20:08
Regiontrafik, linje 552 från Malm, kl. 19:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 13.9.2017 16:44 - 18:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 17:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 13.9.2017 16:44 - 19:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 18:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
552 13.9.2017 16:40 - 19:11
Regiontrafik, linje 552 från Otnäs, kl. 18:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
552 13.9.2017 16:40 - 17:21
Regiontrafik, linje 552 från Otnäs, kl. 16:21 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
552 13.9.2017 16:40 - 18:21
Regiontrafik, linje 552 från Malm, kl. 17:21 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor