Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
502 21.9.2017 10:20 - 13:17
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 12:17 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 10:20 - 13:17
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 12:17 inställd. Orsak: strejk.
S
160 21.9.2017 10:20 - 13:18
Regiontrafik, linje 160 från Helsingfors, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 10:20 - 13:18
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 10:20 - 13:18
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Esbo centrum, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 10:19 - 13:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 12:16 inställd. Orsak: strejk.
S
97V 21.9.2017 10:19 - 13:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 12:16 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 10:19 - 13:16
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Alberga, kl. 12:16 inställd. Orsak: strejk.
S
97V 21.9.2017 10:19 - 13:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 12:16 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 10:19 - 13:16
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Alberga, kl. 12:16 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor