Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
106 10.8.2017 00:48 - 02:08
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 01:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 3 2 10.8.2017 00:00 - 02:30
Spårvägslinjerna: 2,3 och 9 mot Järnvägstation, undantagsrutt. Trafikeras via Elisabetsgatan-Snellmansgatan-Aleksandersgatan. Linje 2 via Aleksandersgatan-Mannerheimvägen. Kajsaniemigatan, Järnvägstorget och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Plats: Centrum. Beräknad tid: kl.24 - kl.2.30
S
55 9.8.2017 21:31 - 22:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 21:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 9.8.2017 20:23 - 21:18
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 20:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6T 9.8.2017 18:12 - 18:30
Spårvägslinjerna: 8 mot Arabia och 6T mot Arabia , försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 18:09 - 18:30.
S
107 9.8.2017 18:04 - 18:49
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 17:49 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
110T 9.8.2017 17:52 - 18:32
Regiontrafik, linje 110T från Alberga, kl. 17:32 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
147 9.8.2017 17:38 - 18:20
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 17:20 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
103 9.8.2017 17:14 - 18:04
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 17:04 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
56 9.8.2017 17:13 - 17:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 16:54 inställd. Orsak: trafikstockning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor