Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
235 21.9.2017 14:05 - 17:03
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 16:03 inställd. Orsak: strejk.
S
217 21.9.2017 14:05 - 17:02
Regiontrafik, linje 217 från Jupper, kl. 16:02 inställd. Orsak: strejk.
S
82 21.9.2017 14:04 - 17:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 16:02 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 14:04 - 17:02
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 16:02 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 14:03 - 17:01
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 16:01 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 14:03 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 15:37 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 14:03 - 17:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 16:01 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 14:02 - 17:00
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 16:00 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 14:02 - 17:00
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 16:00 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 14:02 - 17:00
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 16:00 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor