Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
23 16.3.2017 15:49 - 16:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 15:36 inställd. Orsak: olycka.
S
633 16.3.2017 15:19 - 16:55
Regiontrafik, linje 633 från Helsingfors, kl. 15:55 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
I P 16.3.2017 14:41 - 15:30
Närtågen: I mot flygplatsen och Helsingfors och P mot flygplatsen och Helsingfors , möjliga förseningar. Orsak: fel i järnvägssystemet . Beräknad tid: 14:40 - 15:30.
S
P 16.3.2017 14:41 - 15:41
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 14:41 inställd.
S
I 16.3.2017 14:41 - 15:41
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 14:41 inställd.
S
502 16.3.2017 12:44 - 13:30
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 12:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
562 16.3.2017 07:45 - 08:42
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 07:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
147 15.3.2017 17:44 - 18:41
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 17:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66 15.3.2017 17:28 - 18:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Järnvägstorget, kl. 17:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 15.3.2017 16:13 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 16:05 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor