Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
P 27.7.2017 16:06 - 17:11
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:11 inställd.
S
172 27.7.2017 15:42 - 18:40
Regiontrafik, linje 172 från Kampen, kl. 17:40 inställd. Orsak: personalbrist.
S
973 27.7.2017 14:30 - 15:15
Regiontrafik, linje 973 från Pejas, kl. 14:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
76B 27.7.2017 13:44 - 14:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Malm station, kl. 13:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 27.7.2017 12:25 - 13:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 12:29 inställd. Orsak: olycka.
S
412 27.7.2017 10:47 - 11:30
Vanda lokaltrafik, linje 412 från Gruvsta, kl. 10:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 26.7.2017 22:11 - 23:01
Regiontrafik, linje 110 från Helsingfors, kl. 22:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
174Z 26.7.2017 09:40 - 10:30
Regiontrafik, linje 174Z från Gesterby, kl. 09:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
631 26.7.2017 06:28 - 07:20
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 06:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 2 26.7.2017 00:25 - 01:00
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , försenad. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 00:21 - 01:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor