Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
3 11.4.2017 20:43 - 21:00
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , på väg att normaliseras. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 20:17 - 21:00.
S
1A 1 11.4.2017 16:40 - 17:00
Spårvägslinjerna: 1 och 1A, på väg att normaliseras. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 16:38 - 17:00.
S
7A 11.4.2017 16:39 - 17:00
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, möjliga förseningar. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 16:32 - 17:00.
S
103 11.4.2017 15:14 - 16:33
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 15:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94A 11.4.2017 10:36 - 11:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 10:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94A 11.4.2017 10:36 - 11:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Hemgårdsvägen, kl. 10:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
348V 11.4.2017 08:15 - 08:55
Esbo lokaltrafik, linje 348V från Kalajärvi, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 57 18 52 11.4.2017 07:48 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 18, 52, 57 och 58, försenas. Orsak: olycka i Munkshöjden. Beräknad tid: 07:44 - 08:30.
S
40 11.4.2017 06:47 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 06:35 inställd. Orsak: olycka.
S
56 11.4.2017 05:36 - 06:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Fiskhamnen (M), kl. 05:36 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor