Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
543 21.9.2017 10:22 - 13:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
321 21.9.2017 10:22 - 13:20
Regiontrafik, linje 321 från Helsingfors, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 10:22 - 13:20
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
92 21.9.2017 10:22 - 13:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 10:22 - 13:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
83 21.9.2017 10:22 - 13:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 10:22 - 13:20
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 12:20 inställd. Orsak: strejk.
S
94 21.9.2017 10:21 - 13:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
206A 21.9.2017 10:21 - 13:18
Regiontrafik, linje 206A från Karamalmen, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.
S
94 21.9.2017 10:21 - 13:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 12:18 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor