Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
227 21.9.2017 11:21 - 14:18
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Esbo centrum, kl. 13:18 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 11:21 - 14:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 13:17 inställd. Orsak: strejk.
S
89 21.9.2017 11:21 - 14:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 13:18 inställd. Orsak: strejk.
S
206A 21.9.2017 11:21 - 14:18
Regiontrafik, linje 206A från Karamalmen, kl. 13:18 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 11:21 - 14:17
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 13:17 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 11:21 - 14:18
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 13:18 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 11:21 - 14:17
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 13:17 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 11:21 - 14:18
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 13:18 inställd. Orsak: strejk.
S
160 21.9.2017 11:21 - 14:18
Regiontrafik, linje 160 från Helsingfors, kl. 13:18 inställd. Orsak: strejk.
S
80 21.9.2017 11:21 - 14:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Kasåkern, kl. 13:18 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor