Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
576 21.9.2017 05:16 - 06:28
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Katrinesjukhus, kl. 05:28 inställd. Orsak: strejk.
S
574 21.9.2017 05:16 - 06:15
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Myrbacka, kl. 05:15 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 05:16 - 06:18
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 05:18 inställd. Orsak: strejk.
S
97V 21.9.2017 05:15 - 08:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 07:13 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 05:15 - 06:13
Regiontrafik, linje 553 från Håkansböle, kl. 05:13 inställd. Orsak: strejk.
S
107 21.9.2017 05:15 - 08:08
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 07:08 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:15 - 08:11
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 07:11 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 05:15 - 06:18
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Mellungsbacka (M), kl. 05:18 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 05:15 - 07:08
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 06:08 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 05:15 - 07:08
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 06:08 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor