Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
502 13.8.2016 17:48 - 18:30
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 17:30 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
8 13.8.2016 16:20 - 21:00
Spårvägslinje 8, undantagsrutt. Trafikeras rutten Arabiastranden - Sörnäs. Rutten mellan Helsingegatan-Busholmen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:20 - 21:00.
S
8 13.8.2016 16:20 - 21:00
Spårvägslinje 8, undantagsrutt. Trafikeras rutten Arabiastranden - Sörnäs. Rutten mellan Helsingegatan-Busholmen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:20 - 21:00.
S
70T 13.8.2016 15:30 - 20:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 70T, undantagsrutt via Nordenskiödsgatan. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:30 - 20:40.
S
14 13.8.2016 15:30 - 18:00
Helsingfors busslinjerna 14, 18 ocha 24 har undantagsrutter i Eira och Ärtholmen. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:30 - 18:00.
S
20 13.8.2016 15:00 - 20:30
Buslines 20 and 21V har undantagsrutter på Drumsö. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 20:30.
S
502 13.8.2016 14:40 - 21:00
S
23 13.8.2016 14:36 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 undantagsrutt via Brahegatan. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:32 - 21:00.
S
3 2 13.8.2016 14:30 - 21:00
Spårvägslinjerna 2 och 3 har undantagsrutter. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:30 - 21:00.
S
25 13.8.2016 12:44 - 13:40
Esbo lokaltrafik, linje 25 från Källstrand, kl. 12:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor