Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
156 18.4.2017 16:08 - 17:11
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 16:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
174Z 18.4.2017 15:05 - 16:05
Regiontrafik, linje 174Z från Kampen, kl. 15:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 18.4.2017 14:23 - 15:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 14:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 18.4.2017 12:24 - 14:00
Linje 21V, undantagsrutt: avgångshållplats mot Drumsö är Lappbrinken (H1234), ändhållplats mot centrum är Kampens terminal. Kärncentrum trafikeras inte. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 12.19-14.00.
S
74 18.4.2017 10:04 - 11:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 74 från Hagnäs, kl. 10:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
R Z I T N 17.4.2017 22:11 - 22:45
Närtågen: N, R, T, Z och I mot flygplatsen och Helsingfors , möjliga förseningar. Orsak: en personskada. Plats: Mosabacka. Beräknad tid: 22:07 - 22:45.
S
39 17.4.2017 20:01 - 20:59
Regiontrafik, linje 39 från Kampen, kl. 19:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
631 17.4.2017 09:53 - 10:52
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 09:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I N 16.4.2017 20:00 - 17.4.2017 01:30
I- och N-tågen mot Dickursby stannar inte i Kottby och Åggelby kl. 22-1.30. Orsak: banarbeten. Norrut från stationerna genom att byta i Böle. Till stationerna från Hfors genom att byta i Bocksbacka.
S
I N 16.4.2017 20:00 - 17.4.2017 10:00
I- och N-tågen mot Dickursby stannar inte i Kottby och Åggelby må kl. 23-1.30. Orsak: banarbeten. Norrut från stationerna genom att byta i Böle. Till stationerna från Hfors genom att byta i Bocksbacka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor