Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
226 21.9.2017 05:12 - 07:29
Esbo lokaltrafik, linje 226 från Jorv, kl. 06:29 inställd. Orsak: strejk.
S
217 21.9.2017 05:12 - 07:35
Regiontrafik, linje 217 från Elielplatsen, kl. 06:35 inställd. Orsak: strejk.
S
226 21.9.2017 05:12 - 08:04
Esbo lokaltrafik, linje 226 från Alberga, kl. 07:04 inställd. Orsak: strejk.
S
724 21.9.2017 05:11 - 08:05
Regiontrafik, linje 724 från Järnvägstorget, kl. 07:05 inställd. Orsak: strejk.
S
436 21.9.2017 05:11 - 08:06
Regiontrafik, linje 436 från Kalajärvi, kl. 07:06 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 05:11 - 06:22
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Esbo centrum, kl. 05:22 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 05:11 - 06:27
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 05:27 inställd. Orsak: strejk.
S
226 21.9.2017 05:11 - 07:05
Esbo lokaltrafik, linje 226 från Alberga, kl. 06:05 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 05:10 - 06:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 05:15 inställd. Orsak: strejk.
S
574 21.9.2017 05:10 - 08:07
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Myrbacka, kl. 07:07 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor