Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A I 8.4.2017 17:00 - 10.4.2017 05:00
A- och I-tågen mot Helsingfors stannar inte i Ilmala. Orsak: banarbeten. Tid: kl. 22 - mån 10.4 kl. 5.
S
L 8.4.2017 17:00 - 9.4.2017 12:00
L-tåget mot Helsingfors stannar inte i Ilmala. Orsak: banarbeten. Tid: kl. 2-12.
S
9 8.4.2017 16:19 - 16:35
Spårvägslinje 9, försenas. Beräknad tid: 16:17 - 16:35.
S
3 2 8.4.2017 16:17 - 16:35
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:14 - 16:35.
S
55 8.4.2017 08:22 - 09:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 08:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 7.4.2017 22:43 - 23:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 22:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
40 7.4.2017 16:27 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 16:08 inställd. Orsak: olycka.
S
9 7.4.2017 16:11 - 16:39
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:09 - 16:39.
S
80 7.4.2017 15:35 - 16:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Hertonäs (M), kl. 15:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
106 7.4.2017 15:31 - 16:27
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor