Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 8.4.2017 08:22 - 09:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 08:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 7.4.2017 22:43 - 23:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 22:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
40 7.4.2017 16:27 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 16:08 inställd. Orsak: olycka.
S
9 7.4.2017 16:11 - 16:39
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:09 - 16:39.
S
80 7.4.2017 15:35 - 16:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Hertonäs (M), kl. 15:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
106 7.4.2017 15:31 - 16:27
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 7.4.2017 14:57 - 15:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 14:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
39B 7.4.2017 14:21 - 15:27
Regiontrafik, linje 39B från Kampen, kl. 14:27 inställd. Orsak: olycka.
S
I 7.4.2017 10:31 - 11:21
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 10:21 inställd.
S
19 7.4.2017 10:23 - 11:11
Esbo lokaltrafik, linje 19 från Hagalund, kl. 10:11 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor