Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
345 31.3.2017 14:14 - 15:08
Regiontrafik, linje 345 från Rinnehemmet, kl. 14:08 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
57 31.3.2017 14:14 - 15:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 14:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 31.3.2017 14:14 - 16:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 15:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 31.3.2017 14:04 - 15:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
213 31.3.2017 13:56 - 14:45
Regiontrafik, linje 213 från Köklax, kl. 13:45 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
68 31.3.2017 13:55 - 14:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 13:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 31.3.2017 13:47 - 14:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
6 7A 31.3.2017 13:28 - 13:56
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 7A mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sörnäs - Helsingegatan - Björnparken - Hagnäs. Orsak: olycka. Plats: Haapaniemi. Beräknad tid: 13:26 - 13:56.
S
4 10 7B 31.3.2017 13:24 - 13:50
Spårvägslinjerna: 4, 7B och 10, försenad. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 13:21 - 13:50.
S
4 31.3.2017 12:42 - 13:10
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs, försenad. Orsak: felparkerad bil. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 12:40 - 13:10.

Sidor

Sidor