Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
562 21.9.2017 09:10 - 12:02
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 11:02 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:10 - 12:00
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 11:00 inställd. Orsak: strejk.
S
311 21.9.2017 09:10 - 12:01
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Tavastby, kl. 11:01 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 09:10 - 12:00
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 11:00 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:10 - 12:00
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 11:00 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 09:10 - 12:02
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Jupper, kl. 11:02 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:10 - 12:00
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 11:00 inställd. Orsak: strejk.
S
89 21.9.2017 09:10 - 12:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 11:00 inställd. Orsak: strejk.
S
436K 21.9.2017 09:09 - 11:59
Regiontrafik, linje 436K från Kalajärvi, kl. 10:59 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:09 - 12:00
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 11:00 inställd. Orsak: strejk.

Sidor