Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
21V 15.9.2017 17:38 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 17:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
21V 15.9.2017 17:37 - 18:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 17:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
711 15.9.2017 16:09 - 17:00
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71B 15.9.2017 08:38 - 09:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71B från Järnvägsstationen, kl. 08:38 inställd. Orsak: olycka.
S
81 15.9.2017 07:28 - 08:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 15.9.2017 07:07 - 07:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
150K 14.9.2017 23:14 - 15.9.2017 00:04
Regiontrafik, linje 150K från Bastunäset, kl. 23:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
11 14.9.2017 20:04 - 20:57
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 19:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
50 14.9.2017 17:45 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 17:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
107 14.9.2017 17:26 - 18:25
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 17:25 inställd. Orsak: trafikstockning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor