Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
21V 14.9.2017 16:29 - 17:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:37 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 14.9.2017 16:10 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:10 inställd. Orsak: olycka.
S
56 14.9.2017 15:40 - 16:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Fiskhamnen (M), kl. 15:21 inställd. Orsak: personalbrist.
S
84 14.9.2017 15:30 - 16:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 15:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 14.9.2017 15:30 - 16:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 15:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 14.9.2017 14:35 - 15:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 14:27 inställd. Orsak: olycka.
S
24 14.9.2017 14:05 - 15:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 14:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 14.9.2017 13:21 - 14:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 13:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 12:41 - 14:00.
S
21BX 14.9.2017 12:28 - 13:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 21BX från Hallonnäs, kl. 12:23 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor