Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
65 29.4.2017 11:42 - 12:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 11:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 28.4.2017 22:36 - 23:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 22:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
103 28.4.2017 15:43 - 16:33
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 15:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 28.4.2017 14:51 - 16:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:02 inställd. Orsak: olycka.
S
75A 28.4.2017 13:54 - 14:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Brobacka, kl. 13:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 28.4.2017 13:18 - 14:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 13:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 28.4.2017 12:56 - 13:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 12:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 28.4.2017 08:46 - 09:45
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, försenad. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:42 - 09:45.
S
8 28.4.2017 08:00 - 08:10
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Urheilutalo. Beräknad tid: 07:58 - 08:10.
S
14 27.4.2017 19:43 - 20:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 19:26 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor