Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
215 21.9.2017 05:33 - 07:34
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Alberga, kl. 06:34 inställd. Orsak: strejk.
S
572K 21.9.2017 05:33 - 08:29
Vanda lokaltrafik, linje 572K från Mellungsbacka (M), kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 05:32 - 08:28
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Katrinesjukhus, kl. 07:28 inställd. Orsak: strejk.
S
227 21.9.2017 05:32 - 07:35
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Alberga, kl. 06:35 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 05:32 - 08:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 07:27 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 05:32 - 07:52
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 06:52 inställd. Orsak: strejk.
S
122 21.9.2017 05:32 - 08:05
Regiontrafik, linje 122 från Helsingfors, kl. 07:05 inställd. Orsak: strejk.
S
236 21.9.2017 05:32 - 06:44
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Serena, kl. 05:44 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:32 - 08:00
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 07:00 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 05:32 - 08:25
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 07:25 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor