Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
112 6.9.2017 16:47 - 17:37
Regiontrafik, linje 112 från Mattby, kl. 16:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
543 6.9.2017 15:39 - 16:19
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 15:19 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
111 6.9.2017 15:33 - 16:35
Regiontrafik, linje 111 från Helsingfors, kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
411 6.9.2017 14:46 - 15:47
Regiontrafik, linje 411 från Elielplatsen, kl. 14:47 inställd. Orsak: olycka.
S
552 6.9.2017 14:24 - 15:28
Regiontrafik, linje 552 från Otnäs, kl. 14:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 6.9.2017 14:19 - 15:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 14:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 6.9.2017 14:19 - 16:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 15:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
56 6.9.2017 10:07 - 11:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 10:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
P 6.9.2017 09:36 - 10:18
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:18 inställd.
S
235 6.9.2017 09:23 - 10:20
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 09:20 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor