Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
76A 13.6.2017 15:21 - 16:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 15:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 13.6.2017 14:10 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 14:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
42 13.6.2017 14:10 - 14:51
Esbo lokaltrafik, linje 42 från Jorv, kl. 13:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
24 13.6.2017 10:01 - 10:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, kl. 09:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
102 111 103 13.6.2017 09:50 - 10:10
Bussarna 102T, 103T och 111T körs via Västerleden och Lemisholmsvägen. Orsak: Drumsö bro lyfts upp. Beräknad tid: 09:55 - 10:10
S
21BX 20X 21V 13.6.2017 09:50 - 10:10
Helsingforsbussar 20, 20X, 21BX och 21V körs via Västerleden och Lemisholmsvägen. Orsak: Drumsö bro lyfts upp. Plats: Drumsö bro. Beräknad tid: 09:55 - 10:10.
S
77A 13.6.2017 08:07 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 08:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
243 13.6.2017 07:49 - 08:47
Regiontrafik, linje 243, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 07:47 - 08:47.
S
213 13.6.2017 07:48 - 08:46
Regiontrafik, linje 213, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 07:46 - 08:46.
S
18 19 13.6.2017 07:47 - 08:45
Esbo lokaltrafik, linjerna: 18 och 19, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 07:45 - 08:45.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor