Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
75A 5.1.2017 18:23 - 19:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Brobacka, kl. 18:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
711 5.1.2017 17:38 - 18:30
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 17:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
24 5.1.2017 17:26 - 18:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 17:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1A 5.1.2017 17:17 - 20:00
S
7B 7A 5.1.2017 17:04 - 23:59
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, undantag möjliga. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:01 - 23:59.
S
50 5.1.2017 16:50 - 17:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 16:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
132 5.1.2017 16:36 - 17:55
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 16:55 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
718 5.1.2017 16:31 - 17:54
Regiontrafik, linje 718 från Järnvägstorget, kl. 16:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67V 5.1.2017 16:20 - 17:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Järnvägstorget, kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65 5.1.2017 16:10 - 17:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 16:32 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor