Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
3X 7.6.2014 14:30 - 17:30
Helsingfors busslinje 3X, undantagsrutt: Södra kajen - Norra Magasinsgatan - Unionsgatan - Södra Magasinsgatan - Södra kajen. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 17:30.
S
2 7.6.2014 14:30 - 17:30
Spårvägslinje 2, undantagsrutt: kör till Trekanten, sträckan via Järnvägsstationen, Mikaelsgatan och Alexandersgatan till Salutorget körs inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 17:30.
S
7B 7A 7.6.2014 14:30 - 17:30
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:00 - 17:30.
S
68 7.6.2014 08:00 - 18:00
Buss 68A kör rutten Gamla Borgåvägen - Larsvägen kl. 8.30 - 18.30 p.g.a. Vanda Triathlon.
S
731 7.6.2014 08:00 - 18:30
Bussar 731 och 738K kör längs Lahtisleden tills Sibbovägen kl. 8.30 - 18.30 p.g.a. Vanda Triathlon.
S
Metro 7.6.2014 06:51 - 08:00
S
840 870 830 835 845 850 7.6.2014 03:00 - 9.6.2014 23:59
7.-9.6. bussar 830, 840, 850, 835, 845 och 870 kör rutten Österleden - Ring 3 - Västersundomsvägen - Sotungsbyvägen p.g.a. vägarbete på Nya Borgåvägen.
S
93 93K 7.6.2014 03:00 - 9.6.2014 23:59
Bussar 93 och 93K kör rutten Österleden - Ring 3 - Västersundomsvägen - Sotungsbyvägen p.g.a. vägarbete på Nya Borgåvägen 7.-9.6.
S
2 6.6.2014 14:40 - 15:00
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Arkadiagatan. Kampen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Simonkatu. Beräknad tid: 14:39 - 15:00.
S
9 6.6.2014 14:40 - 15:00
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Simonkatu. Beräknad tid: 14:38 - 15:00.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor