Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 18.8.2015 16:19 - 17:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 16:09 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
20 18.8.2015 15:44 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 15:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
561 18.8.2015 15:28 - 16:08
Regiontrafik, linje 561 från Aviapolis, kl. 15:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 18.8.2015 15:03 - 15:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 14:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 18.8.2015 12:10 - 13:00
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 12:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
801 802 18.8.2015 09:28 - 17:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 801 och 802, undantagsrutt. Trafikeras bara via Handelshusgatans hållplatser. Orsak: gatan avstängd. Plats: Citymarket. Beräknad tid: 07:50 - 17:00.
S
4 4T 18.8.2015 09:09 - 09:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 09:06 - 09:30.
S
A 18.8.2015 09:01 - 09:34
Närtåget A mot Alberga, kl. 09:04 inställd.
S
A 18.8.2015 09:01 - 09:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 09:27 inställd.
S
A 18.8.2015 08:51 - 09:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:54 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor