Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
50 26.1.2015 14:15 - 15:01
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 14:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
6911 26.1.2015 09:06 - 10:00
Regiontrafik, linje 911 från Köklax, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4044 26.1.2015 08:28 - 09:26
Vanda lokaltrafik, linje 44 från Katrinesjukhuset, kl. 08:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4046 26.1.2015 08:28 - 10:07
Vanda lokaltrafik, linje 46 från Katrinesjukhuset, kl. 09:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4044 26.1.2015 07:47 - 08:41
Vanda lokaltrafik, linje 44 från Myrbacka, kl. 07:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1052 26.1.2015 07:32 - 08:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 07:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1002 25.1.2015 20:40 - 21:15
Spårvägslinje 2, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Viiskulma. Beräknad tid: 20:34 - 21:15.
S
2195 25.1.2015 09:22 - 10:05
Regiontrafik, linje 195 från Helsingfors, kl. 09:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4061 24.1.2015 03:44 - 04:41
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Flygplatsen, kl. 03:41 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
1003 23.1.2015 21:47 - 22:15
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Laivurinkatu. Beräknad tid: 21:45 - 22:15.

Sidor

Sidor

Sidor