Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 3.3.2015 08:16 - 09:01
Närtåget K mot Kervo, kl. 08:01 inställd.
S
I 3.3.2015 08:16 - 08:35
Närtåget I mot Dickursby, kl. 08:05 inställd.
S
M 3.3.2015 08:06 - 08:19
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 07:49 inställd.
S
E 3.3.2015 08:06 - 08:49
Närtåget E mot Köklax, kl. 07:49 inställd.
S
K 3.3.2015 08:06 - 08:51
Närtåget K mot Kervo, kl. 07:51 inställd.
S
I 3.3.2015 08:06 - 08:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:55 inställd.
S
M 3.3.2015 08:06 - 08:47
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 08:17 inställd.
S
I 3.3.2015 08:06 - 08:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:23 inställd.
S
E 3.3.2015 08:06 - 09:28
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 08:28 inställd.
S
N 3.3.2015 08:06 - 09:35
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 08:35 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor