Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
U 21.11.2014 20:46 - 21:37
Närtåget U mot Kyrkslätt, kl. 20:37 inställd.
S
S 21.11.2014 20:46 - 22:32
Närtåget S mot Helsingfors, kl. 21:32 inställd.
S
51 21.11.2014 18:53 - 19:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 18:43 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
51 21.11.2014 18:43 - 20:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 19:03 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
58 21.11.2014 18:09 - 19:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 18:02 inställd. Orsak: olycka.
S
97 21.11.2014 18:07 - 18:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 17:51 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
841 21.11.2014 17:49 - 18:40
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 17:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
82 21.11.2014 17:42 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 17:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
841 21.11.2014 17:21 - 18:25
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 17:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
97V 21.11.2014 17:07 - 17:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 16:49 inställd. Orsak: gatan avstängd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor