Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 7.7.2014 10:21 - 11:12
Närtåget M mot centrum, kl. 10:42 inställd.
S
N 7.7.2014 10:21 - 12:25
Närtåget N mot centrum, kl. 11:25 inställd.
S
M 7.7.2014 08:56 - 09:24
Närtåget M från centrum, kl. 08:54 inställd.
S
M 7.7.2014 08:56 - 09:52
Närtåget M mot centrum, kl. 09:22 inställd.
S
97 7.7.2014 08:42 - 09:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 08:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 6 7.7.2014 08:08 - 08:30
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia och 7B mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Björnparken - Helsingegatan - Sörnäs. Orsak: tekniska problem. Plats: Hagnäs. Beräknad tid: 08:04 - 08:30.
S
615 7.7.2014 07:17 - 08:15
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 07:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
18N 6.7.2014 23:23 - 7.7.2014 00:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 18N från Munkshöjden, kl. 23:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 6.7.2014 16:27 - 17:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 6.7.2014 13:37 - 14:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 13:38 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor