Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 5.12.2015 06:30 - 07:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 06:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 5.12.2015 06:27 - 07:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 06:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 4.12.2015 21:48 - 22:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 21:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
132 4.12.2015 19:42 - 20:23
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 19:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.12.2015 17:54 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 17:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7B 6T 6 4.12.2015 15:58 - 16:20
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia, 7B mot Böle och 6T mot Arabia , möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Hakaniemi. Beräknad tid: 15:56 - 16:20.
S
81 4.12.2015 15:33 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 4.12.2015 15:02 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 15:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 4.12.2015 14:35 - 15:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 14:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 4.12.2015 14:33 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 14:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor