Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
29 6.5.2015 14:58 - 15:41
Esbo lokaltrafik, linje 29 från Kalajärvi, kl. 14:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 6.5.2015 14:21 - 15:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 14:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
552 6.5.2015 13:30 - 14:28
Regiontrafik, linje 552 från Otnäs, kl. 13:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
206 6.5.2015 07:47 - 08:27
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 07:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 6.5.2015 07:39 - 08:00
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Trafikeras sträckan Backasgatan - Karlsgatan via Sörnäs och Helsingegatan i båda färdriktningarna. Sturegatan och Idrottshuset trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Porvoonkatu. Beräknad tid: 07:36 - 08:00.
S
3 2 6.5.2015 07:36 - 08:00
Spårvägslinjerna: 2 och 3, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölötorget - Helsingegatan - Karlsgatan. Nordenskiöldsgatan trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Porvoonkatu. Beräknad tid: 07:33 - 08:00.
S
363A 5.5.2015 21:21 - 22:15
Regiontrafik, linje 363A från Helsingfors, kl. 21:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
650 5.5.2015 17:51 - 19:02
Regiontrafik, linje 650 från Helsingfors, kl. 18:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
154 5.5.2015 17:50 - 18:37
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 17:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21 5.5.2015 17:31 - 18:14
Esbo lokaltrafik, linje 21 från Alberga, kl. 17:14 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor