Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
5 7.5.2015 16:07 - 17:02
Esbo lokaltrafik, linje 5 från Mattby, kl. 16:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10K 7.5.2015 13:10 - 14:00
Esbo lokaltrafik, linje 10K från Bolarskog, kl. 13:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 7.5.2015 07:15 - 08:15
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 07:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
841 6.5.2015 15:19 - 16:00
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 15:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
29 6.5.2015 14:58 - 15:41
Esbo lokaltrafik, linje 29 från Kalajärvi, kl. 14:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 6.5.2015 14:21 - 15:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 14:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
552 6.5.2015 13:30 - 14:28
Regiontrafik, linje 552 från Otnäs, kl. 13:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
206 6.5.2015 07:47 - 08:27
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 07:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 6.5.2015 07:39 - 08:00
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Trafikeras sträckan Backasgatan - Karlsgatan via Sörnäs och Helsingegatan i båda färdriktningarna. Sturegatan och Idrottshuset trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Porvoonkatu. Beräknad tid: 07:36 - 08:00.
S
3 2 6.5.2015 07:36 - 08:00
Spårvägslinjerna: 2 och 3, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölötorget - Helsingegatan - Karlsgatan. Nordenskiöldsgatan trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Porvoonkatu. Beräknad tid: 07:33 - 08:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor