Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 13.5.2015 06:26 - 09:03
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:33 inställd.
S
I 13.5.2015 06:21 - 07:45
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:15 inställd.
S
I 13.5.2015 06:21 - 08:13
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:43 inställd.
S
I 13.5.2015 06:16 - 08:03
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:33 inställd.
S
I 13.5.2015 06:16 - 07:35
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:05 inställd.
S
K I 13.5.2015 05:40 - 09:00
Närtågen: I och K, inställd. N-tågen trafikeras med 10 minuters intervaller. Beräknad tid: 05:32 - 09:00.
S
I 13.5.2015 05:36 - 07:15
Närtåget I mot Dickursby, kl. 06:45 inställd.
S
I 13.5.2015 05:36 - 07:43
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:13 inställd.
S
I 13.5.2015 05:36 - 08:15
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:45 inställd.
S
I 13.5.2015 05:36 - 08:43
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:13 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor